Bidrag till samlingslokalförening

Grundbidrag

Syfte:

Att bibehålla naturliga mötesplatser i hela kommunen.

Villkor: 

Lokalen ska ägas, arrenderas eller hyras av ideell förening (exempelvis bygdegårdar, hembygdsgårdar) samt vara öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, fritidsaktivitet eller annan verksamhet.

Föreningen uppfyller villkoren i allmänna bestämmelser. Bifoga verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och anmälan till föreningsregistret.

Undantag:

Andelsföreningar är undantaget från kravet på medlemsavgift och antal medlemmar.

Bidrag:

Årligt grundbidrag med 15 000 kronor.

Lokalytebidraget är 35 kronor per kvadratmeter för samlingslokalutrymme som utnyttjas i verksamheten.

Ansökan görs direkt via webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast den 31 mars eller 30 september.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Föreningsverksamhet

Camilla Bratt
0525-183 37

Besöks/postadress

Kulturhuset Futura
Granvägen 1
457 30 Tanumshede