Ledarutbildningsbidrag

(Endast förening med verksamhet för barn & unga)

Syfte:

Bidraget skall ge föreningarna möjlighet till utbildning av blivande ledare och fortbildning av aktiva ledare.

Villkor:  

Föreningen uppfyller de allmänna villkoren och har lämnat in anmälan till föreningsregistret samt verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Bifoga bevis på genomgången kurs, kvitto på erlagd kursavgift, kursprogram och en deltagarförteckning.

Föreningen, inte den enskilde ledaren, väljer kurser och ansöker om ledarutbildningsbidrag.

Kursdeltagaren skall ha fyllt 13 år.

Bidrag:

Bidrag kan utgå för kursavgift, resa, boende och kurslitteratur/material.

Bidrag utgår inte till kurser som arrangeras tillsammans med Tanums kommun (barn- och utbildningsnämnden).

Bidrag utgår maximalt med 5 000 kronor/förening och år.

Förening som redovisat över 300 sammankomster under året för lokalt aktivitetsstöd kan erhålla ytterligare bidrag motsvarande 15 kr för de sammankomster som överstiger 300. Maximalt ledarutbildningsbidrag per förening/år i sådana fall är 10 000 kronor.

Ansökan sker direkt på webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ska inlämnas av föreningen inom 30 dagar efter kursens avslutning.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Föreningsverksamhet

Camilla Bratt
0525-183 37

Besöks/postadress

Kulturhuset Futura
Granvägen 1
457 30 Tanumshede