Förening med verksamhet för barn och unga

Grundbidrag

Syfte:

Grundbidraget avser att stödja basarbetet inom föreningen.

Villkor:

Föreningen uppfyller de allmänna villkoren och har lämnat in anmälan till föreningsregistret samt verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Bidraget är grundat på antal medlemmar i åldern 3 till 25 år.

I förening med flera sektioner får samma person endast räknas en gång.

Bidrag:

Grundbidrag utgår enligt följande:

10 - 50 medlemmar 4 000 kronor

51 - medlemmar 20 kronor/medlem

Ansökan skall baseras på medlemsantalet från 31/12 föregående år.

Anläggnings- och lokalbidrag

Syfte:

Bidrag utgår för täckning av kostnader för egen eller hyrd anläggning/lokal där föreningens ungdomsverksamhet bedrivs.

Villkor:

Föreningen uppfyller de allmänna villkoren och har lämnat in anmälan till föreningsregistret samt verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Bidraget utbetalas till förening med egen eller hyrd anläggning/lokal efter redovisning av faktiska kostnader för hyra, el, värme, vatten, renhållning, försäkringar och räntekostnader, som avser föregående verksamhetsårs anläggnings- och lokalkostnader.

För nyinvestering i anläggning/lokal eller hyrning av ny lokal inkl större underhåll, som kan påverka föreningens kostnader på något sätt, skall föreningen inhämta barn- och utbildningsnämndens godkännande, före kontraktsskrivning eller investeringens genomförande, för att bidrag skall kunna utgå.

Bidrag kan inte sökas för kommunala lokaler med redan subventionerad hyra.

Bidrag:

Anläggnings- och lokalbidrag utgår med högst 70 % av redovisade och godkända kostnader, i relation till föreningens ungdomsverksamhet.

Ansökan sker direkt via webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster senast 31 mars eller 30 september.

Anläggnings- och lokalbidrag – särskilda avtal

För kommunens föreningar med ”större” anläggningar/ lokaler träffas särskilt avtal med barn- och utbildningsnämnden om stöd, kompletterat med möjlighet för reinvestering.Dessa föreningar lämnar in en verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och en anmälan till föreningsregistret den tidpunkt som överenskommits i avtalet. Bidragets storlek regleras i ett 2-årigt avtal. Avtalet skall godkännas av barn- och utbildningsnämnden.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Föreningsverksamhet

Pia Norgren
Tel. 0525-181 72

Besöks/postadress

Kulturhuset Futura
Granvägen 1
457 30 Tanumshede