Reglemente för Tanums kommuns ledarpris

Antaget av kommunfullmäktige 2006-06-19, § 63.

§ 1
Tanums kommuns Ledarpris syftar till att uppmärksamma och uppmuntra ideella ledarinsatser inom kultur- och fritidsnämndens fritidssektor.

§ 2
Följande kriterier gäller för mottagande av Ledarpriset:

  • Mottagare skall gjort en mångårig aktiv ledarinsats i Tanums kommun.
  • Ledare/funktionär skall fortfarande vara aktiv inom sin förening.
  • Priset kan endast erhållas en gång.

§ 3
Ledarpriset utgöres av en prissumma på 6 000 kr per mottagare eller av en minnessak med motsvarande värde, vilket ansvarig nämnd / enhet beslutar om inför varje års utdelande.

Ledarpriset kan utdelas till en eller två mottagare samma år.

§ 4
Ansvaret för Ledarprisets utdelande åvilar barn- och utbildningsnämnden.

Nämnden kan själva utse pristagare utan att förslag eller anmälan föreligger.

§ 5
Ledarpriset skall utdelas i samband med kommunens samlade utdelande av priser/stipendier/diplom eller vid annat offentligt arrangemang.

Tidpunkt för inlämnande av förslag till mottagare av Ledarpriset skall av ansvarig nämnd anpassas så att det är klart i tid före utdelningstidpunkten.
Grundtanken är att beslut om mottagare tas under senhösten/vintern och att utdelning sker vid gemensam ceremoni under januari eller februari månad efterföljande år.

Förslag till mottagare skall lämnas till Tanums kommun, Kommunkansliet, 457 81 Tanumshede eller e-post ks.diarium@tanum.se.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede