Fonder och utmärkelser

Varje år delar Tanums kommun ut ledarpris och medel ur Arne Joelssons stiftelse.

Arne Joelsson stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja barn och ungdomars fostran för att de ur gemensam idrottslig kamp och andra aktiviteter av opolitisk natur skall få uppleva solidaritet och kamratskap.

Ledarpris

Tanums kommuns Ledarpris syftar till att uppmärksamma och uppmuntra ideella ledarinsatser inom kultur- och fritidsnämndens fritidssektor.

Nu är det dags att söka medel från Arne Joelssons Minnesfond

Fondens ändamål är ”att främja barn och ungdomars fostran för att de ur gemensam idrottslig kamp och andra aktiviteter av opolitisk natur skall få uppleva solidaritet och kamratskap”.

Utdelningen ur fonden sker i första hand till utbildning eller till ungdomsledare i en förening som på ett förtjänstfullt sätt verkar för ungdomars fostran i Tanum kommun.

Ansökan skickas till Tanums kommun, Barn– och utbildningsnämnden, 457 82 Tanumshede eller bun.diarium@tanum.se senast den 17 november, 2023

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Föreningsverksamhet

Camilla Bratt
0525-183 37

Besöks/postadress

Kulturhuset Futura
Granvägen 1
457 30 Tanumshede