Bidrag till sommarlovsaktiviteter 2018

Världens bästa sommarlov - din förening/organisation kan söka bidrag för sommarlovsaktiviteter 2018!

Tanums kommun kommer även i år, tack vare regeringens beslut, att göra en sommarlovssatsning för att anordna kostnadsfria aktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6-15 år under sommarlovet 2018. Föreningar, organisationer, församlingar och enskilda kulturarbetare kan nu ansöka om extra bidrag för att i samverkan med kommunen göra det möjligt.

Dessa kriterier måste vara uppfyllda för att söka bidrag för aktiviteter

 • Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser.
 • Sommaraktiviteterna ska vara kostnadsfria för barn och unga mellan 6-15 år.
 • Bidraget ska användas till att erbjuda aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling. Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.
 • Stimulera både flickors och pojkars deltagande.
 • Främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrunder.
 • Aktiviteterna ska finnas med i kommunens gemensamma sommarlovsfolder.

Ansökan om bidrag - så här går det till:

 • Ansökan avser de föreningar och organisationer som finns registrerade i Tanums kommun, samt enskilda kulturarbetare med bas i kommunen.
 • Bidraget kan sökas per dag/vecka under perioden vecka 25-33.
 • Föreningar som anordnar aktiviteter under flera dagar för flera personer med lunch/förtäring kommer prioriteras.
 • Kommunen förbehåller sig att välja ut aktiviteter utifrån en geografisk spridning i kommunen.
 • Belopp som kan sökas är mellan 0-10 000 kronor per aktivitet.

Man kan ansöka om bidrag för flera veckor, men man måste göra en ansökan för varje vecka. Detta för att underlätta kommunens urvalsprocess samt tillhörande redovisning och uppföljning

Föreningar och organisationer som inte finns i kommunens föreningsregister men ändå vill samverka med kommunen kring sommarlovsaktiviteter, uppmuntras kontakta Jessica Jonasson, fritidsamordnare kultur & fritid, telefon 0525-181 51.

Sista datumet för ansökan är 29 mars 2018.

Ansökan fylls i webbformuläret lite längre ner på denna sida, på www.ungitanum.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller mailas till jessica.jonasson@tanum.se. Det går även bra att skicka via post på adress Tanums kommun, Apoteksvägen 6, 457 81 Tanumshede. Märk brevet "Sommarlov".

Pappersansökan med anvisningarPDF (pdf, 565.1 kB)

Beslut om bifall/avslag angående sommarlovsstöd ges senast den 9 april!

De som får bifall förväntas delta i ett obligatoriskt informationsmöte inför sommaren, dag meddelas senare.

Redovisning av beviljad aktivitet görs enligt anvisningar på separat blankett senast den 3 september.

Välkommen med din/er ansökan!

Webbformulär för ansökan av bidrag
Enligt följande budgetfördelning:Kommer du/ni ansöka om fler bidrag, till exempel integrationsbidraget? *


Kommer du/ni kunna erbjuda upphämtning/lämning för aktiviteten? *


Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Ungdomsverksamhet

Björn Sjöberg
Tel. 0525-181 51

Besöks/postadress

Ungdomens Hus, Idrottshallen
457 82 Tanumshede