Sagostunder - högläsning av saga eller bilderbok

Tecknad flicka och nalle framöver en trädstam med dörr

Målgrupp 2–5 år

Hur?

Ett inledande planeringssamtal via telefon eller mail med barnbibliotekarie kring tema och upplägg.

Barnbibliotekarien kommer till förskolan, eller förskolegrupp kommer till biblioteket, och håller i en högläsningstund. Vid önskemål kan samtal om boken hållas efteråt.

Material

Barnbibliotekarien väljer ut bok enligt överenskommelse.

Varför?

Förskolan ska sträva efter att varje barn/…/ utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa (Lpfö 98, Läroplan för förskolan).

Kontakta

emelie.elg@tanum.se

Kontakt

Tanums Bibliotek

Huvudbiblioteket, Tanumshede
0525-182 35
biblioteket.tanum@tanum.se

Bullaren
0525-180 54

Fjällbacka
0525-180 70

Hamburgsund
0525-180 71

Adresser till biblioteken

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede