Genrer - läsa, samtala och skriva

En tecknad man med böcker

Målgrupp skolår 7-9

Hur?

Lärare och litteraturpedagog har ett inledande planerings­möte där genre väljs och tidsramar bestäms.

Litteraturpedagog presenterar böcker inom genren för en klass. Eleverna läser var sin bok under en period.

Litteraturpedagog har genregenomgång och skrivprocess enligt genrepedagogikens cirkelmodell. Två lektioner per vecka i fyra veckor.

Lärare rättar texter vad gäller stavning och grammatik, litteraturpedagog ger respons på innehåll och genretolkning.

Material

Litteraturpedagog väljer ut skönlitteratur inför bokprat och boklåda. Litteraturpedagog tillhandahåller genrematerial och skrivövningar. Lärare och litteraturpedagog planerar schema tillsammans.

Varför?

Omfattar stora delar av svenskans centrala innehåll och kunskapskrav vad gäller läsa, tala och skriva.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. (Lgr 11, Kursplan i svenska, sida 252)

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig från varandra. (Ibid. sida 257)

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala hjälpmedel. (Ibid. sida 256)

Kontakta

anneli.stenberg@tanum.se

Kontakt

Tanums Bibliotek

Huvudbiblioteket, Tanumshede
0525-182 35
biblioteket.tanum@tanum.se

Bullaren
0525-180 54

Fjällbacka
0525-180 70

Hamburgsund
0525-180 71

Adresser till biblioteken

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede