Författarbesök

Kvinna vid en skrivmaskin

Målgrupp skolår 4–7

Hur?

Barnkulturgruppen beslutar vilken författare som ska bjudas in till skolorna. Vartannat år får årkurs 4–6 författarbesök, vartannat år årskurs 7.

Eleverna får bokprat där författarens böcker presenteras, därefter delas ett bokpaket ut till varje klass. Sen läser eleverna författarens böcker och söker fakta om författaren. De förbereder även frågor att ställa vid mötet.

Ett fördjupningsmaterial delas ut, som läraren får använda till fördjupning i författarskapet eller genren.

Material

Skolbibliotekarien köper in bokpaket till klasserna centralt.

Fördjupningsmaterial tas fram av skolbibliotekarie, barnbibliotekarie och litteraturpedagog.

Varför?

Omfattar stora delar av svenskans centrala innehåll och kunskapskrav vad gäller läsa, tala, skriva, samt informationssökning och källkritik.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. (Lgr 11, Kursplan i svenska, sida 252)

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk. (Ibid. sida 255)

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige,/…/ och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken tillkommit i. (Ibid. sida 257)

Kontakta

susanne.randelhoff@tanum.se

Kontakt

Tanums Bibliotek

Huvudbiblioteket, Tanumshede
0525-182 35
biblioteket.tanum@tanum.se

Bullaren
0525-180 54

Fjällbacka
0525-180 70

Hamburgsund
0525-180 71

Adresser till biblioteken

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede