Födelsedagsböcker - gåvoböcker för att främja högläsning för barn

Två pojkar sitter i en soffa och läser en bok

Målgrupp 2-6 år och årskurs 1-2

Hur?

Barnbibliotekarien samarbetar med barnkulturgruppen om vilka böcker som skall ges i gåva till barnen. Barnbibliotekarien köper in, utrustar och packar böckerna. Därefter meddelas rektorer att bokpaketen är klara att hämtas. Förskolorna hämtar bokpaketen på något av kommunens bibliotek, enligt överenskommelse.

Årskurs 1 och 2 får sina bokpaket vid ett tillfälle på vårterminen i samband med barnkulturprogram.

Bokpaketen sammanställs utefter vårens placeringslistor, vid behov av fler titlar, kontakta barnbibliotekarien.

Material

Böcker med exlibris och folder med information om födelsedagsböckernas syfte och barns språkutveckling.

Varför?

Förskolan ska sträva efter att varje barn/…/ utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. (Lpfö 98, Läroplan för förskolan)

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. (Lgr 11, Kursplan i svenska, sida 252)

Kontakta

emelie.elg@tanum.se

Kontakt

Tanums Bibliotek

Huvudbiblioteket, Tanumshede
0525-182 35
biblioteket.tanum@tanum.se

Bullaren
0525-180 54

Fjällbacka
0525-180 70

Hamburgsund
0525-180 71

Adresser till biblioteken

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede