Bokprat - läsinspiration

Tecknad fågel flyger över böcker

Målgrupp skolår 7-9

Hur?

Ett inledande planeringssamtal via telefon eller mail med litteraturpedagog för
årskurs 7–9.

Bibliotekspersonal presenterar böcker inom genren eller utifrån önskemålet under en lektion om cirka 45 minuter.

Material

Bibliotekspersonalen väljer ut ett antal böcker utifrån temat eller önskemålet.

Varför?

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. (Lgr 11, Kursplan i svenska, sida 252)

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk. (Ibid. sida 255)

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk/…/. (Ibid. sida 257)

Kontakta

Målgrupp skolår 7–9: anneli.stenberg@tanum.se

Kontakt

Tanums Bibliotek

Huvudbiblioteket, Tanumshede
0525-182 35
biblioteket.tanum@tanum.se

Bullaren
0525-180 54

Fjällbacka
0525-180 70

Hamburgsund
0525-180 71

Adresser till biblioteken

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede