Boklådor

Väska med böcker ovanpå

Målgrupp 2-5 år och skolår F-9

Hur?

Ett inledande planeringssamtal via telefon eller mail med barn- eller skolbibliotekarie eller litteraturpedagog.

Boklåda lämnas över till skolan eller hämtas på bibliotek.

Material

Barn- eller skolbibliotekarien eller litteraturpedagogen väljer ut ett antal böcker utifrån tema eller önskemål.

Varför?

Förskolan ska sträva efter att varje barn/…/ utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. (Lpfö 98, Läroplan för förskolan)

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. (Lgr 11, Kursplan i svenska, sida 252)

Kontakta

Målgrupp 2-5 år: emelie.elg@tanum.se

Målgrupp F-6: för färdiga temalådor, se tanum.welib.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och välj ”Visar: Skolbiblioteken Tanums kommun” boka via susanne.randelhoff@tanum.se

för övriga boklådor, kontakta emelie.elg@tanum.se

Målgrupp skolår 7-9: anneli.stenberg@tanum.se

Kontakt

Tanums Bibliotek

Huvudbiblioteket, Tanumshede
0525-182 35
biblioteket.tanum@tanum.se

Bullaren
0525-180 54

Fjällbacka
0525-180 70

Hamburgsund
0525-180 71

Adresser till biblioteken

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede