Biblioteksintroduktion - hur biblioteket fungerar samt lånekortsutdelning

Pojke vid ett bord i ett bibliotek

Målgrupp förskoleklass

Hur?

Ett inledande planeringssamtal via telefon eller mail med barnbibliotekarie.

Ansökningsblanketter för lånekort ska fyllas i av elevernas föräldrar och lämnas in till närmaste bibliotek senaste en vecka innan tiden för biblioteksintroduktionen.

Förskoleklassen kommer till närmaste bibliotek och blir visade hur man hittar i biblioteket och hur man lånar böcker. De får även egna lånekort. Vid önskemål kan även boktips ges.

Material

Barnbibliotekarien tillhandahåller ansökningsblanketter, exempelvis via mail, och lånekort.

Varför?

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. (Lgr 11, Kursplan i svenska, sida 252)

Kontakta

emelie.elg@tanum.se

Kontakt

Tanums Bibliotek

Huvudbiblioteket, Tanumshede
0525-182 35
biblioteket.tanum@tanum.se

Bullaren
0525-180 54

Fjällbacka
0525-180 70

Hamburgsund
0525-180 71

Adresser till biblioteken

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede