Dekorationsmallar

Här beskriver vi hur du kan använda dig av era dekorationsmallar.

Puff

Rubrik

Puffen går att använda både i mittenspalt och i högerspalt.

Skapa en puff

  1. Skapa en layout och sätt dekorationen Puff på den.
  2. Skapa ytterligare två layouter inuti pufflayouten.
  3. Placera ett textelement i den övre layouten inuti puffen, skriv din puffrubrik och använd formatmallen Mellanrubrik (h2).
  4. Placera ett textelement i den undre layouten inuti puffen och fyll den med valfritt innehåll.

Klickbar puff med bild

Den klickbara puffen går att använda både i mittenspalt och i högerspalt.

Skapa klickbar puff

  1. Skapa en layout och sätt dekorationen Puff klickbar på den.
  2. Placera ett bildelement inuti puffen.
  3. Skapa en layout inuti puffen nedanför bilden.
  4. Placera ett textelement i den nya layouten, skriv din puffrubrik och använd formatmallen Mellanrubrik (h2).
  5. Länka rubriken till valfri sida.