404 - Sidan finns inte

Den sida du sökt har antingen aldrig funnits eller så har den försvunnit. Försvunnit har också stor skålsnäcka, läs mer här nedanför.

Vill du lämna en rapport om felet till vår webbredaktion, måste du markera "Ja" nedan och komplettera formuläret. * (obligatorisk)
Stor skålsnäcka (Patella vulgata)

Så här skriver Artdatabanken om Stor skålsnäcka, Patella vulgata:

En stor skålsnäcka som sedan 1950- och 1960-talen funnits i förhållandevis små bestånd utmed Bohusläns kust, från strax söder om Gullmarsfjorden och norrut. Övrig skandinavisk utbredning inkluderar Norges södra och norra kuster, upp till Varangerfjorden. Arten lever på klippbottnar eller stora stenblock från vattenbrynet ner till ett par meters djup. Arten är ganska långlivad (ca 15 år) och mycket stationär (s. k homing beteende). I mitten av 1980-talet blev arten mycket ovanlig, och sågs därefter inte alls på ett tiotal år trots eftersök. År 1995 observerades 4 exemplar av arten på Saltös västsida (vid Kosterfjorden, webbredaktörens kommentar) men även dessa är nu borta. Arten har även försvunnit från södra Norge. Oklart vad som orsakat artens försvinnande, men tänkbart är att eutrofieringen lett till en annan flora av kiselalger, vilka utgör artens huvudsakliga föda. Med tanke på att arten är lätt att identifiera, är mycket stationär och att eftersök har gjorts klassas den som RE, dvs försvunnen från svenska vatten.

Läs mer om försvunna eller hotade arter på Artdatabankens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Tjärnö Marinbiologiska Laboratoriums hemsida finns ett faktablad om Stor skålsnäckalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Tjärnö Marinbiologiska Laboratoriums hemsida finns en speciell ungdomsavdelning, Vattenkikaren, som också presenterar skålsnäckanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.