Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra denna. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Brandskyddskontrollen skall ske med intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har bestämt. Beroende på vilken anläggning du har, och hur den används, är intervallen 3 eller 6 år.

Här kan du läsa mer om intervaller för brandskyddskontrollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sotnings- och brandskyddskontrollstaxan i Tanums kommun

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede