Räddningschef vill samverka mer

Samverkan mellan räddningstjänsterna i norra Bohuslän fungerar bra men kan gärna utökas. Det anser Gunnar Ohlén, räddningschef i Tanums kommun sedan ett halvår tillbaka.

Tanums räddningstjänst har en nära samverkan med räddningstjänsterna i Strömstad och Sotenäs. Ett annat samarbete omfattar alla nordbohuslänska kommuner från Uddevalla och Lysekil i söder till norska grannkommunen Halden i norr.

Räddningschef Gunnar OhlénFörstora bilden

Tanums räddningschef Gunnar Ohlén tror på utökad samverkan.

Gunnar Ohléns intryck är att räddningstjänsternas samverkan fungerar bra vid olika insatser.

-Men den kan utökas mycket mer, säger han.

I trekommunsamarbetet delas jouren för insatsledare i beredskap på två områden, där det norra omfattar Strömstad och norra halvan av Tanum och det södra området Sotenäs och södra delen av Tanum.

Samverkan på ledningsnivå innebär möten en gång i kvartalet. I konstellationen med sex nordbohuslänska kommuner och Halden hålls träffarna ungefär en gång i halvåret.

-Det vore bra om även brandmän och styrkeledare kan träffas. Det är ju de som är ute på insatser och då underlättar det om man jobbar likartat, med samma synsätt och rutiner och även att man har samma beteckningar på tjänster, säger Ohlén.

Exemplet Västmanland

Han hänvisar till erfarenheterna från den ödesdigra skogsbranden i Västmanland.

-Ett tydligt exempel på att små kommuner behöver samverka i allt högre grad.

Gunnar Ohlén ser gärna fler gemensamma utbildningar och övningar i norra Bohuslän. Han efterlyser också fler utvärderingar av insatser. Summering av erfarenheter och återkoppling är sätt att lära sig av olika händelser.

Samverkan om utrustning och kompetens är också något han tror kan utvecklas, även om det redan förekommer i viss mån. Uddevalla och Strömstad har till exempel särskilda resurser för att hantera olyckor med kemikalier. Sotenäs har vattendykare.

-Det är ju svårt för varje enskild kommun att ha allt, säger Ohlén och hänvisar till exempelvis specialverktyg som behövs vid trafikolyckor.

Räddningstjänsterna i Strömstad, Tanum och Sotenäs har vardera två stationer.

Långa avstånd

-Det innebär att det finns bra med resurser i området, säger Ohlén med hänvisning till att många brandmän kan rycka ut snabbt.

Samtidigt konstaterar han att det är stora avstånd.

-Till exempelvis Vassbotten och Kynnefjäll tar det lång tid att åka.

Med klimatförändringen följer risker för fler extrema väderhändelser som exempelvis stora översvämningar, något som kan komma att ställa nya krav på kommunernas räddningstjänster - och på samverkan.

Erfarenheter från storbrand:

Skogsbranden i Västmanland 2014 omfattade 14 000 hektar mark.

Enligt en dokumentation utgiven av länsstyrelsen i Västmanland begränsades effekterna av de första dagarnas insatser av små resurser och dålig samordning, i kombination med svåra väderförhållanden.

Räddningsledaren Lars-Göran Uddholms summering av grundläggande krav vid olika händelser: ”Det handlar om samverkan, att jobba mot samma mål och lösa uppgifter tillsammans.”

2014 inträffade också tre stora skogsbränder i Tanums kommun, dock utan katastrofala följder.