Tillståndsplikt för explosiva varor

För explosiva varor krävs i de flesta fall tillstånd. Följande undantag kräver inte tillstånd. Mer information finns i MSBFS 2019:1 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

2 kap. Undantag från tillståndsplikten

1 §
Bestämmelse om tillståndsplikt för hantering av explosiva varor
finns i 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Användning av explosiva varor

2 § Den som i mer än en kommun använder explosiva varor behöver ha tillstånd för detta enbart i den kommun där sökanden är bosatt eller där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas. Detta gäller under förutsättning att tillämpliga villkor i tillståndet är uppfyllda.

Ammunition och krut till skjutvapen

3 § Tillstånd behövs inte för den som använder eller förvarar 

1. ammunition, tändhattar eller andra tändmedel till ammunition som är avsedda för de skjutvapen som användaren har tillstånd att inneha enligt vapenlagen (1996:67), eller

2. högst 5 kilo krut och tändhattar i syfte att genom handladdning tillverka ammunition för eget bruk till ett skjutvapen som användaren har tillstånd att inneha enligt vapenlagen (1996:67), eller

3. högst 5 kilo krut i syfte att för eget bruk ladda ett skjutvapen som användaren har tillstånd att inneha enligt vapenlagen (1996:67). 

§ Tillstånd behövs inte för den som genom handladdning tillverkar ammunition för eget bruk till skjutvapen som användaren har tillstånd att inneha enligt vapenlagen  (1996:67). 

§ Tillstånd behövs inte för den som överlåter 

1. ammunition för direkt användning vid jakt eller målskytte under förutsättning att mottagaren har tillstånd att inneha ammunitionen enligt vapenlagen (1996:67),

2. ammunition tillhörande vapen som överlåts, om innehavaren av vapnet har tillstånd att inneha det enligt vapenlagen (1996:67) vid det tillfälle som vapnet överlåts, eller

3. ammunition tillhörande vapen som utlånas enligt vapenlagen (1996:67), om innehavaren av vapnet har tillstånd att inneha det enligt vapenlagen (1996:67).

Undantagen enligt 1-3 gäller inte överlåtelse av ammunition som tillverkats för eget bruk. 

Explosiva varor som är undantagna från tillståndsplikt för användning och förvaring under angivna villkor.

Produkt

(Pyrotekniska artiklar i kategorier enligt MSB:s föreskrifter MSBFS 2015:6 om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition)

Villkor för förvaring utan tillstånd 

Fyrverkerier: 

– Samtliga i kategori F1

– Bengalisk eld i kategori F2 och F3

– Bengalisk sticka i kategori F2

– Knastereffekt i kategori F2

– Blinkljus i kategori F2

– Rörlig markeffekt i kategori F2

– Marksnurra i kategori F2

– Hoppande marksnurra i kategori F2

– Eldbägare och fontän i kategori F2 och F3 som står upprätt under funktionen utan att behöva grävas ned i jord, förankras eller stabiliseras med andra medel än de som utgör en del av pjäsen

– Raket i kategori F2 

– Romerskt ljus i kategori F2

– Stjärnrör i kategori F2 och F3

– Tomtebloss i kategori F2

– Uppstigande markeffekt i kategori F2

– Sol i kategori F2

– Fyrverkeritårta i kategori F2 och F3 som endast innehåller element av de ovan nämnda
fyrverkerierna och som står upprätt under funktionen utan att behöva grävas ned i jord, förankras eller stabiliseras med andra medel än de som utgör en del av pjäsen

– Sammankopplad pjäs i kategori F2 och F3

Högst 5 kilo

Drivladdning för
modellraketer i kategori P1

Högst 100 gram

Knallkork i kategori
P1 

Högst 100 gram

Krutstubin i kategori P1

Högst 100 gram

Linkap i kategori P1

Högst 1 kilo

Säkerhetsutrustning, livräddningsutrustning, brandsläckningsutrustning och nödutrustning såsom nödraket, nödsignal och linkastare i kategori P1 samt räddningsutrustning som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:52) om marin utrustning 

Högst 5 kilo

Ollonskott för startpistol i kategori P1

Högst 1 kilo

Patron för spikpistol, bultpistol eller slaktmask i kategori P1

Högst 1 kilo

Rökpatron i kategori P1 för sotningskanaler eller mot skadedjur

Högst 1 kilo

Salutskott i kategori P1 för hagelgevär eller civil salutkanon

Högst 200 gram och högst 10 gram svartkrut per styck.

Signalpatron i kategori P1

Högst 1 kilo

Startpatron för förbränningsmotorer i kategori P1

Högst 1 kilo

Pyroteknisk gasgenerator i kategori P1 till brandspjäll, brandsläckare, ställdon eller annan typ av processutrustning

Högst 1 kilo

 

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede