Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Brandfarliga gaser

Brandfarliga gaser är sådana gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av 20 °C och atmosfärstryck. Exempel på brandfarliga gaser är gasol, metan (biogas, naturgas), vätgas, DME (dimetyleter), ammoniak och acetylen.

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor är sådana vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100 °C. I tillståndskraven skiljer man på brandfarliga vätskor med flampunkt upp till 60 °C och vätskor med flampunkt mellan 60 °C och 100 °C.

För gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55 °C eller högre gäller samma undantag från tillståndsplikt som för brandfarliga vätskor med flampunkt över 60 °C Anledningen till detta är att de kan ha en flampunkt som varierar runt 60 °C.

Undantagna mängder

Här redovisar vilka mängder man får hantera utan att behöva tillstånd. Om mängden brandfarliga gaser respektive vätskor inte överstiger någon av volymgränserna i tabell 1 nedan behövs inget tillstånd för hanteringen. Om någon av mängderna överskrids är hanteringen däremot tillståndspliktig. Då ska även de mängder som inte överskrider tabellens gränser ingå i tillståndet. (Klicka på tabellen för förstoring)

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor finns på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TabellFörstora bilden

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede