Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Ansvarsområde

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för kommunens hälso- och sjukvård inom särskilt boende, dagverksamhet, hemsjukvård, LSS-boende och rehabilitering.

Den kommunala sjukvården ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet samt i överensstämmelse med gällande författningar, föreskrifter och lokala rutiner som gäller för verksamheten.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ska inom sitt område

  • att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitét inom kommunens ansvarsområde
  • att patienten får den vård och behandling som en läkare förordnat om
  • att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fodrar det
  • att rutinerna för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande
  • att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvård
  • att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerhet för patienterna
  • att anmälan görs till nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om patienten i samband med vård och behandling drabbats av eller risk för att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom (Lex Maria Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).
  • samarbeta med andra förvaltningar, myndigheter och andra intressenter i de frågor som berör hälso- och sjukvården både inom och utom den egna kommunen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Medicinskt ansvarig
sjukskötera (MAS)

0525-185 50

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede