Särskild kollektivtrafik - färdtjänst

Information om färdtjänst, sjukresor och närtrafik

Vem kan få färdtjänst?

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt lagen (1997:736) om färdtjänst. Du kan beviljas färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet om minst tre månader.

Din färdtjänstresa samordnas med andra resenärer och fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas. Att det finns behov av sjukresa är inte ett skäl att beviljas färdtjänst. Inte heller avsaknad av körkort, hög ålder eller att det inte finns bussförbindelser.

Vart får du resa och hur ofta?

Färdtjänstberättigad får normalt göra obegränsat antal resor. Färdtjänstresor får göras alla veckodagar och dygnet runt. Resan bör beställas senast dagen innan men kan vid uppkomna behov beställas upp till 1 timme innan önskad restid. Återresa skall om möjligt beställas samtidigt. Du får resa inom och till alla kommuner i Västra Götaland samt till och från de kommuner som gränsar till Västra Götaland inkluderat Halden i Norge.

Vilken hjälp får jag av chauffören?

  • Att ta dig till och från porten.
  • In och ut ur bilen.
  • På och av med säkerhetsbältet.
  • Hjälp med nödvändiga förflyttningshjälpmedel och bagage.

Får du ta med dig ledsagare?

Färdtjänstberättigad som beviljats ledsagare har rätt att ta med ledsagaren gratis. Ledsagaren får inte vara färdtjänstberättigad. Färdtjänstberättigad har rätt att ha med en annan person i sällskap samt egna barn, så kallade medresenär. Medresenär betalar samma avgift som färdtjänstberättigad.

Riksfärdtjänst

Om du vill åka utanför färdtjänstområdet (Västra Götaland med angränsade kommuner).

Den som på grund av stort och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala reskostnader eller utan ledsagare och syftet med resan är rekreation, fritidssysselsättning eller enskild angelägenhet kan beviljas riksfärdtjänstresa.

Ansökan görs minst två veckor före resan hos färdtjänsthandläggaren. Vid jul och nyårsresor görs ansökan 1 månad innan avresa.

Arbetsresor

För resor till och från arbetet (inkomst av tjänst) erläggs gällande egenavgift för färdtjänstresor. Avdrag för arbetsresor enligt skattelagstiftning samt ansökan hos Försäkringskassan om merkostnadsersättning för resor kan göras av resenären.

Färdtjänstresa i annan kommun

Om du tillfälligt ska vistas i annan kommun utanför färdtjänstområdet (Västra Götaland med angränsade kommuner) och behöver åka färdtjänst där, ansöker du om det hos din färdtjänsthandläggare innan resan.

Personbil eller specialfordon?

Färdtjänst omfattar både personbilar och specialfordon. Med specialfordon avses minibussar där du reser sittande i rullstol.

Hur mycket kostar det?

Justerade egenavgifter gällande färdtjänst från och med 1 januari 2024.

Kommunfullmäktige i Tanums kommun beslutade den 30 november 2020 om nya egenavgifter i färdtjänsten som följd av ny zonindelning inom Västra Götaland.

Förändringen innebär en ny beräkningsmodell av egenavgiften som nu blir avståndsbaserad med grundavgift på 52 kronor de första 10 kilometrarna och därefter påslag med 3,15 kronor per kilometer.

Sjukresa

Om du på grund av sjukdom behöver resa till sjukhus eller till någon annan vårdinrättning skall du ringa till Västtrafiks beställningscentral på telefon 020-91 90 90, samtalet är gratis. För mer information, ring sjukreseenheten 010-473 21 00 eller 1177 Vårdguiden.

Om du har synpunkter

Om du har synpunkter på din resa eller att något blivit fel ring beställningscentralen 020-91 90 90 eller din färdtjänsthandläggare 0525-180 00.

Telefonnummer vid förseningar

Om beställt fordon inte kommer inom 15 minuter från avtalad tid, ring 020-91 90 90 för information och hjälp.

Beställ så här

Du bokar resan på Västtrafiks beställningscentral, telefon 020-91 90 90.

Beställningscentralen är öppen på vardagar klockan 6.00–22.00, lördagar, söndagar och helgdagar klockan 8.00–22.00. Behöver du beställa en akut färdtjänstresa kan du göra det efter klockan 22.00 på samma telefonnummer. Du kan även boka via en app ”Boka resan”. Tala med beställningscentralen för mer information.

För mer information och upplysningar

Gäller det frågor om sjukresor:
Ring Sjukreseenheten 010-473 21 00.

Gäller det färdtjänsttillstånd:
Ring färdtjänsthandläggare.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Mottagnings- och
utredningsavdelningen

Färdtjänsthandläggare
0525-185 79 eller 180 00

ONBistandsbed@tanum.se

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Mer information

Riktlinje för färdtjänst Pdf, 353.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsbroschyr Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Följande blanketter hittar du i vårt blankettarkiv:

  • Ansökan om särskild kollektivtrafik - färdtjänst
  • Ansökan om riksfärdtjänst
  • Lämna synpunkter

Västtrafiks information om Närtrafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.