Tanumssjuksköterska informerade i Bryssel

Samverkande sjukvård presenterades nyligen på en internationell konferens i Bryssel. Jennie Meyer från Tanums hemsjukvård var en av dem som deltog.

-Vi talade om praktiska erfarenheter och det väckte intresse, berättar hon.

-Andra presentationer handlade mycket om organisation och statistik. Vi ville berätta om det vi är mest stolta över, värdet för patienterna av vår samverkan, säger Amira Donlagic.

Hon är projektledare för Samverkande sjukvård i Fyrbodal, ett samarbete där Tanum är en av pionjärerna och ett samarbetsexempel som passade väl in i temat för EUREGHA-konferensen, integrerad vård.

Med i Bryssel 2 december var även tre av Jennie Meyers sjuksköterskekollegor från ambulansverksamheten, 1177 Vårdguiden och Mäva, medicinsk äldrevårdsavdelning, parter i denna samverkan.

Jennie Meyer vid bilenFörstora bilden

Även om väskorna är tunga är Jennie Meyer glad över att hemsjukvården, genom Samverkande sjukvård, försetts med likadana väskor som ambulanserna, med utrustning för behandling, andningshjälp och hjärtstartare (defibrillator).

Samma problem

Jennie Meyer och Amira Donlagic ser likartade problem i olika länder.

-Det handlar om att få vårdresurserna att räcka till och att hamna på rätt vårdnivå från början. Att patienter slussas runt är inte bra för vare sig dem eller verksamheten, säger Amira Donlagic.

-Lokala samverkansmodeller finns men hur gör man för att få fram en bra, nationell modell för integration i vården? Konferensen var ett led i att lära av varandra, berättar Jennie Meyer.

Fokus för EUREGHA är samarbete för att få en mer uthållig och effektiv hälso- och sjukvård.

-Rätt vård på rätt nivå är syftet med Samverkande sjukvård, förklarar Jennie Meyer, som har positiva erfarenheter.

1177 Vårdguiden begär ofta hjälp av de kommunala sjuksköterskorna, som kan bistå med att bedöma sjukdomstillstånd.

-Vi är deras förlängda öga.

Insatserna kan också gälla sådant som katetrar och skärskador. När åtgärder på plats inte räcker hänvisas sjuka till vårdcentral eller sjukhus.

Jennie MeyerFörstora bilden

Åren med Samverkande sjukvård
har gjort gott. Vi har fått en
bättre förståelse för varandras
verksamheter, säger Jennie
Meyer.

Bröstsmärtor

Hemsjukvården får också uppdrag från SOS Alarm om insatser i väntan på ambulans.

Då kan det röra sig om bröstsmärtor men också exempelvis allergichocker eller diabetikers problem med insulin och blodsocker.

Sjuksköterskorna påbörjar behandling, förbereder transport och bistår ambulanspersonalen.

-Att kunna hjälpas åt upplevs positivt från båda sidor och det är ju faktiskt detta Samverkande sjukvård handlar om, framhåller Jennie Meyer.

Ambulanspersonal kan på begäran hjälpa såväl hemsjukvården som 1177 med bedömning av patienter i alla åldrar.

”Utvecklande”

Jennie Meyer anser inte att jobbet blivit stressigare även om det fått inslag utöver de vanliga.

-Men nog kan adrenalinpåslaget gå igång ibland.

-Vår arbetsgrupp har från början varit positiv till Samverkande sjukvård. Den är utvecklande och utmanande; vi breddar oss.

Hon är en av kommunas två samverkanscoacher som regelbundet träffar sina samarbetspartner för att diskutera erfarenheter och förändringar.

Fakta EUREGHA:

European Regional and Local Health Authorities samlar europeiska regionala och lokala hälsovårdsmyndigheter.

Från början ett informellt nätverk, nu en organisation bildad av nio europeiska regioner, däribland Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Årliga, stora konferenser. Världshälsoorganisationen WHO och EU-kommissionen medverkade i den senaste.

Fakta Samverkande sjukvård:

Start som pilotprojekt i Strömstad och Tanum 2009, nu ordinarie verksamhet.

Partner: Kommunal hälso- och sjukvård, 1177 Vårdguiden, vårdcentraler, ambulansverksamhet, Mäva (medicinsk äldrevårdsavdelning) i NU-sjukvården.

Medverkande kommuner: Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, Åmål, Mellerud och Lilla Edet. Från 1 januari, under särskilda former, även Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. Målet är att alla kommuner i Fyrbodal ska ingå.

Kommunens personal gör en mängd insatser, med vissa undantag som barn och ungdomar under 18 år och trafikolyckor. Personalen erbjuds särskild utbildning, bland annat högskolekurser.

Regionen ersätter kommunerna för uppdragen.

Hemsida: samverkandesjukvard.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede