"Ibland behövs det en knäppskalle"

Publiken i Futura lockades till skratt – och debatt – när kommunen bjöd in till teater med efterföljande diskussion.

Pjäsen ”Churchill var inte heller klok” handlar om tre personer, med diagnoserna lindrig utvecklingsstörning, ADHD respektive Aspbergers syndrom, och deras svårigheter att få fotfäste på arbetsmarknaden.

De tre möter kantiga arbetsförmedlare, oförstående chefer och arbetskamrater men också proffsiga coacher och arbetsgivare som ser tillgångar där andra upplever problem.

Problemet är att de är alltför få.

Arbetslösheten bland funktionsnedsatta ökar. Det hör till de hårda fakta som levereras från scenen.

Skådespelarna i "Churchill var inte heller klok"Förstora bilden

Churchill och hans berömda segergest är inslag i pjäsen Churchill var inte heller klok, där skådespelarna Maria Lindström, Joakim Sikberg (i bakgrunden) och Petter Billengren förmedlar viktiga frågor om funktionsnedsattas svårigheter att få jobb.

Fulla hus

Skådespelarna fick god respons från den publik med personal, brukare, handikappföreträdare, politiker och tjänstemän som fyllde salongens 160 platser på torsdag eftermiddag. Bakom arrangemanget, som även omfattade en kvällsföreställning, stod kommunala handikapprådet i samverkan med arbetsmarknadsenheten, funktionshinderverksamheten, anhörigstödet och folkhälsorådet.

-Det finns många fantastiska människor, med talanger och möjligheter att klara mer uppdrag, men också en rädsla för att ge dem chansen, kommenterade Åke Johansson, från arbetsmarknadsenheten.

Han kände igen mycket av det som åskådliggjordes på scenen och det gjorde även Louise Thunström, från samma arbetsplats och därtill kommunpolitiker.

-Pjäsen är otroligt bra, berömde hon.

Paneldiskussion efter pjäsenFörstora bilden

-Pjäsen var lite för sprallig jämfört med
verkligheten, tyckte rullstolsburne Bo
Thuresson, som tog upp frågor om sär-
skilda boenden i den efterföljande
diskussionen med politikerna och
cheferna i panelen, där även skåde-
spelarna medverkade.

Praktikbehov

Thunström lyfte upp behovet av fler praktikplatser för personer med funktionsnedsättningar:

-Som en skjuts att komma vidare.

-En viktig fråga för hela näringslivet, både det privata och offentliga. Det handlar om att ta samhällsansvar som arbetsgivare, instämde personalchef Olle Tillquist, en av de kommunala cheferna och politikerna i panelen vid den efterföljande debatten.

Flera av dem framhöll, med hänvisning till brukarundersökningar och avsatta resurser, att Tanums kommun gör bra i från sig i arbetet för funktionsnedsatta.

Från publiken efterlystes dock besked om vad som görs för att bli ännu bättre. Svaren handlade om sådant som utbildning, att se mer till individ än kollektiv och att inte glömma varför en person en gång anställts med någon form av stöd.

Lollo Lövstrand undrade hur mycket beslutsfattare egentligen känner till om verkligheten inom handikappomsorg och skola. Omsorgschef Maj Lätto-Karlsson redogjorde för systemet med kontaktpolitiker för olika verksamheter. Andra berättade om personliga erfarenheter från bland annat tidigare arbeten.

Verkliga

Pjäsens huvudkaraktärer bygger på verkliga personer. En av dem är son till dramatikern Gunilla Boëthius, som skrivit både denna pjäs och de fyra föregående som Östra Teatern gjort på liknande teman.

Titeln anspelar på premiärminister Winston Churchill som, trots symtom på bipolär sjukdom, var den som under andra världskriget samlade britterna till kamp mot fienden.

”Skulle ni ha anställt honom?” är en av de frågor pjäsen ställer.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede