Våld i nära relationer

Våld i nära relation förekommer oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsförmåga och ålder. Socialtjänsten kan erbjuda rådgivning och olika former av stödinsatser både för våldsutsatta och för våldsutövare. Vi vänder oss även till dig som blivit utsatt för våldtäkt, hedersrelaterad problematik samt människohandel för sexuella ändamål.

Vi kan hjälpa dig att hitta vägen ut ur våldet.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn som bevittnat eller utsatts för våld i nära relationer.

Orosanmälan

Vid oro för att en annan människa utsätts för våld eller om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller bevittnar våld kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten, du kan vara anonym.

E-tjänst för orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn far illa. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst för orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att vuxen person far illa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Orosanmälan i PDF format Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Är du, eller har du varit, utsatt för våld eller hot om våld av någon närstående.

Det kan till exempel vara genom:

 • Kränkningar, hot eller nedsättande kommentarer (verbalt, via sms, på nätet eller annat sätt)
 • Knuffar, sparkar, slag
 • Svartsjuka och kontroll
 • Isolering eller blivit nedtryckt
 • Sex mot din vilja
 • Blivit begränsad och kontrollerad av din familj eller partner
 • Människohandel för sexuella ändamål
 • Hedersproblematik

Via socialtjänsten kan du få råd och stöd i din situation, samtalen är kostnadsfria och personalen har tystnadsplikt. För att komma i kontakt med en socialsekreterare ring 0525-180 00.

Läs mer om det stöd som socialtjänsten kan erbjuda dig som är utsatt för våld.

Har du någon gång tappat kontrollen över din ilska eller gjort någon i din närhet illa genom att:

 • Jag känner att jag har svårt att hantera mina känslor, till exempel ilska och gör saker jag ångrar
 • När jag blir arg händer det att jag höjer rösten, skriker och säger elaka saker
 • Min partner (och eventuella barn) blir ibland rädda för mig och känner sig illa till mods
 • Jag har varit fysisk våldsam mot min partner eller är rädd att jag kan komma att bli det
 • Det har hänt att jag blivit svartsjuk och kontrollerar min partner genom att smsa/ringa ofta, kommentera dennes vänner eller utseende/klädval
 • Jag har hotat med att skada mig själv eller min partner

Om du känner igen dig i något ovan, hör av dig till socialtjänsten på telefon 0525-180 00. Samtalen är kostnadsfria och personalen har tystnadsplikt.

Läs mer om det stöd som socialtjänsten kan erbjuda dig.

Det finns flera olika typer av våld:

De flesta tänker på fysiskt våld när man pratar om våld i nära relation eller våld generellt. Det kan handla om våld i form av slag, sparkar, örfilar, kraftiga knuffar, strypgrepp och användande av tillhyggen och vapen.

Psykiskt våld är vanligt inom våld i nära relation. Det kan vara att man hotar sin partner att man ska slå eller tvinga sig på den sexuellt. Man kanske också hotar att ta livet av sig själv, sin partner eller andra personer som är viktiga för denne, som exempelvis barnen eller partnerns föräldrar.

Dessutom kan den som utövar våld kontrollera sin partner och använda nedsättande och kränkande ord för att bryta ned dennes personlighet. En annan typ av psykiskt våld kan vara att hindra partnern att trösta sina barn eller hindra denne att söka vård för egen del eller barnen.

Den som utövar våld kan förstöra familjens saker, partnerns ägodelar och barnens leksaker. Våldsutövaren kan särskilt välja ut saker som betyder mycket för partnern eller barnen för att hota, kränka och såra. Det kan även handla om saker som partnern behöver för att få sin vardag att fungera, som en bil eller mobiltelefon.

Det kan handla om att den som utövar våld bland annat tvingar sig sexuellt på sin partner och kräver att få ha sex. Partnern kan tvingas utföra förnedrande sexuella handlingar som man inte vill. Det kan även handla om våldtäkt samt våld riktat mot bröst och underliv.

Från och med 1 juli 2018 säger lagen att sex måste grundas på samtycke. Detta innebär att den som blivit utsatt för sexuellt våld inte uttryckligen måste ha sagt nej för att det ska räknas som en brottslig handling. Det är vanligt att bli tyst, stelna eller inte säga något för de som blir utsatta för sexuellt våld och att man inte kan säga emot även om man vill.

Det kan innebära att den som utövar våld kontrollerar familjens ekonomi och partnerns pengar. Partnern måste kanske be om pengar till alla inköp. Det kan också innebära motsatt förhållande så att partnern får betala för allt nödvändigt i hushållet. Den som utövar våld använder istället sina pengar till egna nöjen och investeringar.

Digitalt våld har blivit allt vanligare i takt med att fler använder webb, sociala medier och smartphones. Det kan exempelvis handla om att utövaren skickar hotfulla mejl och sms eller sprider rykten på sociala medier. Våldsutövaren kanske kapar sin partners Facebook- eller Instagramkonto. Den som utövar våld kan ladda ner en app till mobilen och kontrollerar var en person befinner sig för att alltid ha koll på sin partner. Precis som de andra våldsformerna handlar det om att kontrollera sin partner. Digitalt våld är särskilt vanligt bland unga.

En person som har en funktionsnedsättning kan vara beroende av sin partner för att klara av vissa saker i vardagen. Exempelvis om man har svårt att förstå, se, höra eller gå. Om partnern lämnar den funktionsnedsatta partnern ensam, trots vetskapen om behovet av stöd och hjälp, handlar det om en allvarlig kränkning och en våldshandling.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Mottagnings- och
utredningsavdelningen

0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede