Missbruk

Har du eller någon i din närhet problem med alkohol, droger, tabletter eller spel kan du boka en tid med en socialsekreterare för ett rådgivande samtal. Om du därefter vill ansöka om behandling gör socialsekreteraren en utredning och en bedömning av ditt behov av hjälpinsatser. Exempel på hjälpinsatser som kräver ansökan är kontaktperson, stöd i hemmet och behandlingshem.

Så här går en utredning till

Du och din socialsekreterare träffas ett antal gånger för att prata om din situation. Samtalen är en form av intervjuer med fokus på ditt problem och hur du ser på dig själv och ditt hjälpbehov. För att få en helhetsbild är det också viktigt att få information om hur din övriga livssituation ser ut (arbete/sysselsättning, relationer med mera). Socialsekreteraren använder en intervjumetod, som kallas ASI (Addiction Severity Index).

Utredningen dokumenteras och dina synpunkter finns med, allt sker i samförstånd med dig. Därefter gör socialsekreteraren en bedömning av ditt vårdbehov och rekommenderar dig en lämplig hjälpinsats.

Utredning enligt LVM - Lagen om vård av missbrukare

Om en person genom sitt missbruk utsätter sig själv eller någon närstående för allvarlig fara, men trots detta inte vill ha vård, är socialtjänsten skyldig att starta en utredning. En LVM-utredning startas ofta efter en anmälan från utomstående (läkare, polis, anhörig). Beslut om tvångsvård enligt LVM fattas av förvaltningsrätten där den som berörs alltid har ett offentligt biträde (jurist) som framför klientens uppfattning.

Organisationer som erbjuder stöd och hjälp

Alkohollinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ger stöd till dig som önskar ändra dina alkoholvanor, och för dig som är orolig för någon annan.
Telefon 020-84 44 48

Droghjälpen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En plats för alla som använder eller som berörs av droger och som behöver råd och stöd.
Telefon 020-91 91 91

Kontaktuppgifter

Mottagnings- och utredningsavdelningen, telefon 0525-180 00.

Resurs- och behandlingsteamet/Möteshuset, telefon 0525-183 84. Besöksadress: Affärsvägen 4, Tanumshede.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Mottagnings- och
utredningsavdelningen

0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede