SFI och samhällsorientering

Svenska för invandrare (SFI)

Har du ett annat modersmål än svenska kan du få svenskundervisning för invandrare, det kallas för SFI-undervisning. SFI är en grundläggande utbildning i svenska språket.

Ansökan till SFI-undervisning sker till Campus Futura om du inte tillhör etableringsreformen.

Om du har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande, eller beviljats uppehållstillstånd som anhörig, och därmed tillhör etableringsreformen så kommer all planering att ske tillsammans med etableringshandläggare på Arbetsförmedlingen. Hjälp med ansökan till SFI-undervisning sker därefter via kommunens flykting- och integrationsenhet.

Mera information om SFI finns här.

Samhällsorientering

Som ny i Sverige har du möjlighet att gå en kurs för att lära dig mer om det svenska samhället, det kallas samhällsorientering. Den är på ditt modersmål med hjälp av språkstöd eller tolk. Läs mer om samhällsorientering här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Samhällsorientering erbjuds inte till dig som är:

  • medborgare i EU/EES-land eller Schweiz
  • gymnasiestuderande
  • arbetskraftsinvandrare
  • gäststuderande/gästforskare

Information om Sverige

Informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en webbplats som vänder sig till dig som är ny i Sverige. Där kan du hitta information om det svenska samhället. Det finns på flera olika språk. Du kan också hitta information om Tanums kommun och vad som finns här.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Flykting- och integrations-
enheten

0525-180 00

Telefontid:

Måndag-fredag 9.00-10.00

Du kan även boka tid via e-post:
linnea.grahn@tanum.se

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 31 Tanumshede
Vägbeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.