Flykting- och integrationsenheten

Enheten finns organisatoriskt under omsorgsförvaltningen. Ansvarig nämnd är omsorgsnämnden. Hos oss arbetar två integrationshandläggare. Ett tätt samarbete sker också med socialtjänsten, Arbetsmarknadsenheten och SFI. Enheten arbetar med målgruppen nyanlända och anhöriga till nyanlända boende i kommunen och som har uppehållstillstånd i Sverige. I första hand stödjer och hjälper vi denna målgrupp under de första två åren i kommunen.

Mottagning av vuxna och familjer

Flykting- och integrationsenheten bistår med hjälp vid folkbokföring, anmäla nyanlända till svenskundervisning, skola och förskola. Vi hjälper till med att kontakta sjukvården vid behov. Vi bistår även med hjälp gällande blanketthantering, information med mera.

Kontaktuppgifter:

Telefon: 0525-185 93

E-post: integration@tanum.se

Besöksadress: Affärsvägen 4, 457 30 Tanumshede

Integration och inkludering

Tanum ska vara en kommun för alla, med lika rättigheter för alla invånare oavsett kön, religion, sexuell läggning, funktionsvariation, könstillhörighet, ålder eller språklig och kulturell bakgrund. Kommunen har två viktiga roller, dels ska vi vara ett föredöme som arbetsgivare, dels ska vår verksamhet främja integration och mångfald i samhället.

Tanums kommun ska ha ett tydligt fokus på integration. Integrationsarbetet kräver många samverkande aktörer. I arbetet med språkintroduktion, sysselsättning, skolgång, mötesplatser, boende, hälsa, försörjning med mera är samverkan både internt inom kommunens organisation liksom externt med föreningsliv, näringsliv och andra myndigheter en nyckel till ett framgångsrikt integrationsarbete. Sysselsättnings- och arbetsskapande åtgärder är en prioriterad fråga.

Har du frågor om integrationsarbetet eller enhetens verksamhet, kontakta enhetschef Fatjon Peci 0525-18373.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Flykting- och integrations-
enheten

0525-180 00

Telefontid:

Måndag-fredag 9.00-10.00

Du kan även boka tid via e-post:
linnea.grahn@tanum.se

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 31 Tanumshede
Vägbeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.