Personlig assistent

Personlig assistans innebär stöd och service till personer som har omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar.

Personlig assistans är knutet till dig som individ. Stödet ska stärka din möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. Personlig assistans kan ges i både kommunal och privat regi.

För att ha rätt till insatsen personlig assistans har du följande hjälpbehov:

  • personlig hygien
  • måltidshjälp
  • på- och avklädning
  • kommunicera
  • annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om din funktionsnedsättning

Ansöka om personlig assistans​

Du ansöker om personlig assistans hos kommunens biståndshandläggare.

Om du har en så omfattande funktionsnedsättning så att ditt behov av assistans överstiger 20 timmar i veckan, kan du ansöka om assistansersättning direkt hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Att välja assistanssamordnare

Du som beviljats insatsen personlig assistans har möjlighet att välja kommunen eller privat utförare, du kan även välja att själv vara arbetsgivare för dina assistenter. Du kan jämföra assistanssamordnare på www.assistanskoll.se Länk till annan webbplats.

Inflytande över utformningen av personlig assistans

Insatsen personlig assistans utförs av ett begränsat antal personer - så kallade personliga assistenter. Du har ett stort inflytande över valet av dina assistenter.

Ett avtal upprättas mellan dig och assistanssamordnaren kring utformning, schemaläggning och genomförande grundat på ditt beslut om personlig assistans. Assistanssamordnaren ansvarar då för det praktiska kring rekrytering, anställning, löneutbetalning och administration. För mer information om kommunen som utförare av personlig assistans, kontakta områdeschef för personlig assistans via kommunens växel, telefon nummer 0525-180 00.