Mål för funktionshinderområdet

Verksamheten ska präglas av en hög servicenivå gentemot den sökande med ett fokus på den enskildes självbestämmande och individuella behov. Den enskilde ska kunna leva ett tryggt, samhällsintegrerat och självständigt liv. Särskilt engagemang ägnas åt behov som rör barn och unga.

Indikatorer för att mäta målet

  • Tanums kommun ska ha kortare utredningstid än snittet i landet när det gäller LSS-insatser.
  • Tanum ska uppnå lägst index 80 när det gäller upplevd trygghet med alla i personalen (gruppbostad) i den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet.
  • Tanum ska uppnå lägst index 80 när det gäller att få bestämma om saker som är viktiga hemma (servicebostad) i den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet.
  • Tanum ska uppnå lägst index 80 när det gäller upplevd trivsel på daglig verksamhet i den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede