Ledsagarservice, ledsagning

Du som har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om ledsagarservice/ledsagning för att delta i fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter, besöka vänner eller bara komma utanför hemmet.

Syftet med ledsagning är att kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. En ledsagare följer dig till och från aktiviteter. Insatsen är personlig och utgår från dina behov Du ansöker om insatsen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS eller socialtjänstlagen, SoL.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede