Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Korttidsvistelse innebär att du som har funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför ditt eget hem under en kortare eller längre period. Syftet kan vara att du själv behöver byta miljö och träffa andra, men också för att ge anhöriga avkoppling och avlastning.

Hur korttidsvistelsen ser ut beror på vad du och dina anhöriga behöver och vill ha. Det kan vara vistelse i ett korttidsboende, korttidshem, hos en stödfamilj eller på ett läger.

Det vanligaste är att korttidsvistelsen sker regelbundet, till exempel en gång i månaden, men det kan också vara vid ett enstaka tillfälle eller vid en akut situation.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede