Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolbarn med vissa typer av funktionsnedsättningar som fyllt 12 år, kan ha rätt till fritidsverksamhet i form av korttidstillsyn. Detta sker i anslutning till skoldagen och under lov.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede