Kontaktperson

Ibland kan en funktionsnedsättning innebära att du isolerar dig och får det svårare att skapa och upprätthålla sociala kontakter, delta i olika fritidsaktiviteter eller i samhällslivet i övrigt. En kontaktperson fungerar då som en medmänniska (ett icke professionellt stöd) när sådana saknas eller behöver kompletteras. Syftet är att underlätta för dig som har funktionsnedsättning att leva ett mer självständigt liv, genom att bryta isolering, få stöd att delta i fritidsaktiviteter, skapa och upprätthålla sociala relationer samt få råd i vardagssituationer.

Kontaktperson är en insats du kan ansöka om antingen enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede