Daglig verksamhet, vikariefilm

Att vara nyanställd eller vikarie och börja på en ny arbetsplats kan innebära att du upplever dig osäker. För flera av omsorgstagarna på daglig verksamhet är det en otrygg situation när nya personer kommer. Den här filmen skapades för att du som ny personal ska bli bättre förberedd. Förberedd på vad arbetet innebär samt att alla som arbetar på daglig verksamhet ska känna sig mer trygga.

Hur kom filmen till?

Filmen skapades som en del av ett projekt kring behovsdriven utveckling. Kommunens dagliga verksamhet deltog i projektet tillsammans med fem andra kommuner i Fyrbodal. Behovsdriven utveckling innebär att de personer som deltar i en verksamhet också ska få vara med och hjälpa till att utveckla den. Frågor ställdes kring olika behov. De svar som kom in handlade bland annat om trygghet, god arbetsmiljö samt önskemål om olika former av arbetsuppgifter.

En av alla bra saker som kom fram var att de flesta omsorgstagare beskrev att de kände sig väldigt nöjda med sitt arbete, att de kände sig trygga med sin personal. Det framkom också att de kände sig osäkra eller otrygga när det kom ny personal. En idé om att visa sitt arbete i en film väcktes och började arbetas med. Omsorgstagarna ville gärna visa vad det är för arbete de utför, fotografier och korta filmsnuttar började tas fram. Dessutom ville de berätta för ny personal vad de tyckte var viktigt att tänka på när man börjar på daglig verksamhet. Att vara snäll, lyssna och fråga när man inte vet, var några av de vanligaste svaren.

Filmen blev klar i slutet på november 2019 och visades för första gången på en stor filmpremiär med inbjudna gäster.

Titta gärna på filmen!

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede