Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Det är viktigt att vardagen känns meningsfull. Ett led i det kan vara att arbeta, delta i olika aktiviteter eller genom att umgås med andra. Om du med funktionsnedsättning behöver hjälp, finns det olika alternativ.

Daglig verksamhet

Om du har funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett vanligt arbete, kan du ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt.

Arbetsuppgifterna försöker man anpassa efter dina intressen och behov. Det kan till exempel handla om arbete i café, affär, montera, måla, fastighetsskötsel. Att vara på en daglig verksamhet ska vara både utvecklande, stimulerande och meningsfullt.

Sysselsättning socialpsykiatri

Om du har en psykisk funktionsnedsättning som gör att du inte står till arbetsmarknadens förfogande, kan du ansöka om sysselsättning enligt socialtjänstlagen, SoL. Den sysselsättning du beviljas arrangeras inom kommunens verksamheter och man försöker anpassa arbetsuppgifterna efter dina personliga förutsättningar och önskemål.

Ett av målen med sysselsättningen kan vara att stötta dig på ett sådant sätt att det blir möjligt att komma ut i arbetslivet. En annan målsättning kan vara att stötta dig så att du under strukturerade former öka din aktivitetsnivå, bryter isolering och att du får delta i en arbetsgemenskap.

Dagverksamheten Gnistan

Dagverksamheten Gnistan vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. På Gnistan träffas man för att umgås, fika och om du vill så deltar du i aktiviteter som anordnas. Vissa dagar lagar man mat och äter tillsammans. Att delta i Gnistans verksamhet är frivilligt och kostnadsfritt och kräver inget beslut från kommunens biståndshandläggare.

Du vänder dig till Gnistan på telefon 0525-183 27, om du vill veta mer eller är intresserad av att delta i verksamheten.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede