Boendestöd

Boendestöd är en insats du kan ansöka om enligt socialtjänstlagen, SoL.

Om du har en psykisk funktionsnedsättning, och har fyllt 18 år, kan du ansöka om boendestöd. Boendestödet är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv och man arbetar för att du ska få bättre struktur i din vardag. Det kan till exempel handla om praktiska saker i hemmet, vara ett stöd i kontakter med myndigheter/sjukvård, gå ut och göra ärenden, delta i fritidsaktivitet, motverka isolering.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede