Social dokumentation

Utbildning i social dokumentation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt Socialtjänstlagen är all omvårdnadspersonal skyldiga att dokumentera. Den sociala dokumentationen beskriver hur den beslutade insatsen, exempelvis hemtjänst eller en boendeplats praktiskt ska genomföras och består av genomförandeplan och daganteckningar.

Genomförandeplanen är en överenskommelse mellan omsorgstagare och personal om hur omsorgstagaren vill få sitt stöd utfört för att hon eller han ska känna sig trygg. Det är viktigt att all personal följer planen och gör på det sätt som är överenskommet.

I daganteckningar skriver du om viktiga saker som hänt, åtgärder du har gjort och om något avviker från genomförandeplanen. Du behöver inte skriva daganteckning om du utfört en insats enligt genomförandeplanen och allt gått helt enligt planen. Men om något viktigt skett, som du och dina kollegor behöver veta för att ge ett bra stöd, då ska du dokumentera det. Syftet med daganteckningarna är att det ska gå att följa vad som görs och hur situationen ser ut för omsorgstagaren över tid.

Anteckningarna ska föras fortlöpande och utan oskäligt dröjsmål står det i Socialtjänstlagen. Det betyder att du ska dokumentera händelsen så snart du kan under ditt arbetspass.

Lathund för Treserva Pdf, 453.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bemanningsenheten

0525-180 80

Besöks/postadress

Hedevägen 2 A

457 30 Tanumshede