Sekretess och tystnadsplikt

Film om tystnadsplikt och sekretess Öppnas i nytt fönster.

Alla personer som arbetar inom vård och omsorg har tystnadsplikt. Det innebär att allt du vet om din omsorgstagare är sekretessbelagt enligt lag och du får inte berätta om det för någon utanför din arbetsgrupp.

Bryter du mot sekretessen kan du dömas för brott mot tystnadsplikten till böter eller fängelse i högst ett år (enligt Brottsbalken 20 kapitel 3 §). Sekretessen gäller i 70 år, även om anställningen avslutas.

För att få prata om en person som får stöd inom vård och omsorg krävs det att personen ger sitt samtycke för det. Du behöver alltså ha samtycke från personen för att få lämna ut information till en anhörig eller till personal på sjukhus.

Sekretess och tystnadsplikten gäller även i sociala meder och privata meddelanden.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bemanningsenheten

0525-180 80

Besöks/postadress

Hedevägen 2 A

457 30 Tanumshede