Bemötande och delaktighet

I vårt arbete inom vård och omsorg möter vi varje dag många människor. Hur vi bemöter och kommunicerar med varje omsorgstagare får stor betydelse för hur delaktig den personen kan vara i sin vård och omsorg. Vi ska alltid respektera omsorgstagarens rätt till självbestämmande och integritet.

Läs alltid omsorgstagarens genomförandeplan kring vad som är viktigt att tänka på i mötet med just den personen och hur stödet ska utföras.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bemanningsenheten

0525-180 80

Besöks/postadress

Hedevägen 2 A

457 30 Tanumshede