Gällande rutiner för Vårdhygien

Omsorgsnämnden har beslutat att de rutiner som Vårdhygien tagit fram för kommunal vård och omsorg gäller i omsorgsförvaltningens verksamheter.