Avvikelser och Lex Sarah

Utbildningsfilm om Lex Sarah Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avvikelser

Det händer att vården och omsorgen brister. Då ska det rapporteras i form av en avvikelse. Syftet är att åtgärda brister och undvika att de ska upprepas. Avvikelser ska registreras i verksamhetssystemet Treserva för den omsorgstagaren avvikelsen gäller. Exempel på avvikelser kan handla om att omsorgstagaren har fallit eller att en medicin inte givits. Om du är osäker rådgör med dina kollegor och din chef.

Lex Sarah

Lex Sarah innebär att personalen i äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning är skyldiga att rapportera missförhållanden samt risk för missförhållanden i verksamheten. Det står i Socialtjänstlagen, SoL, och i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Rapporteringen ska göras muntligt eller skriftligt till din chef samma dag som händelsen inträffat. Om du är osäker rådgör med dina kollegor och din chef.

Vad är missförhållanden?

  • Brister i bemötande (exempelvis brister i respekt för självbestämmanderätt, integritet, trygghet och värdighet).
  • Brister i utförande av insatser (insatser som genomförs bristfälligt/felaktigt eller inte alls).
  • Brister i fysisk miljö, utrustning och teknik (exempelvis trygghetslarm).
  • Brister i rättssäkerhet vid handläggning och genomförande
  • Fysiska övergrepp (exempelvis nypningar, slag, hårda tag, fasthållning, misshandel).
  • Psykiska övergrepp (exempelvis hot, bestraffningar, trakasserier, skrämsel, kränkningar).
  • Ekonomiska övergrepp (exempelvis stöld av pengar eller ägodelar, utpressning, förskingring).
  • Sexuella övergrepp (exempelvis beröring, sexuella anspelningar).

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bemanningsenheten

0525-180 80

Besöks/postadress

Hedevägen 2 A

457 30 Tanumshede