Arbetsmetoder

Äldreboenden, hemtjänst och funktionshinderverksamheterna arbetar efter olika arbetsmetoder. Syftet med arbetsmetoderna är att strukturera upp arbetsdagen och tydliggöra vem som gör vad, med vem och när.

När du kommer till din nya arbetsplats får du veta mer om vilken arbetsmetod man använder där.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bemanningsenheten

0525-180 80

Besöks/postadress

Hedevägen 2 A

457 30 Tanumshede