Föräldraskapsbekräftelse

Om modern inte är gift måste föräldraskapet fastställas genom bekräftelse. Fastställt faderskap och föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund.

Hur bekräftar jag föräldraskapet?

En föräldraskapsbekräftelse gör du enklast i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten.

På Skatteverkets hemsida kan ni ansöka om gemensam vårdnad om barnet samtidigt som ni bekräftar föräldraskapet. Skatteverket hanterar endast ansökan om gemensam vårdnad om ni är överens och gör en gemensam ansökan.

För att ni ska kunna använda tjänsten krävs följande:

 • Båda föräldrarna var myndiga och folkbokförda i Sverige när barnet föddes.
 • Barnet är folkbokfört i Sverige när ni lämnar och godkänner bekräftelsen.
 • Bekräftelsen och godkännandet av föräldraskap sker inom 14 dagar efter barnets födelse.
 • Ni båda har e-legitimation som ni signerar med i tjänsten.

När kan du inte använda Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse:

 • Om någon av er har skyddade personuppgifter.

Om barnet tillkommit genom assisterad befruktning och-:

 • Om paret inte var sambo, registrerade partners eller gifta vid tidpunkten för den assisterade befruktningen.
 • Om det inte finns något samtycke från sambo till den assisterade befruktningen med donerade spermier.
 • Om den assisterade behandlingen med donerade spermier inte har utförts inom svensk hälso- och sjukvård eller har skett i utlandet vårdinrättning som inte är behörig att utföra behandlingen.
 • Om barnet som tillkommit genom assisterad befruktning med donerade spermier inte har inte rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.
 • Om barnet blivit till genom heminsemination (då kan den vars spermier använts göra en bekräftelse).
 • Om det föreligger osäkerhet gällande föräldraskapet utifrån konceptionstid eller andra omständigheter.

Hur gör jag/vi då?

I de fall, där du inte kan använda Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse eller om det finns andra frågetecken ska kontakt tas med Tanums kommuns familjerätt. Då genomförs en fördjupad utredning för att fastställa vem som är barnets andra förälder. Kontakt: 0525-18664.

Vi glömde bekräfta föräldraskapet inom de 14 dagarna?

Om bekräftelsen inte är genomförd digitalt inom 14 dagar, blir den födande kontaktad via ett brev för att bekräfta fader- eller föräldraskap personligen hos kommunens familjerätt. Är föräldrarna sambos sker mötet på Familjecentralen i Tanumshede. Där finns det också möjlighet att bekräfta fader/föräldraskap och gemensam vårdnad för väntat barn. Kontakt: 0525-18398.

Mer läsning

För mer information och regler för föräldraskapsbekräftelse se Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Faderskap

Kundcenter 0525-180 00

Familjerätten 0525-181 56

Kurator, familjecentralen 0525-183 98