Adoption

Ansökan

En ansökan kan  vara muntlig eller skriftlig. Efter ansökan gör en socialsekreterare en utredning där man bedömer om det tilltänkta hemmet är lämpligt för att ta emot ett adoptivbarn.

Utredning

I utredningen kartläggs det mesta som har med familjen att göra, till exempel tidigare och nuvarande levnadsförhållanden, hälsotillstånd, livsåskådning, utbildning, ekonomi, eventuella barnerfarenheter och syn på uppfostran av barn.

Utredningen ligger till grund för omsorgsnämndens beslut om medgivande.

Medgivande

Ett medgivande gäller i två år, beslutet kan överklagas.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede