Akut hjälp

Hit kan du ringa om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

Socialtjänsten i Tanum

Om det är under kontorstid och gäller ett barn eller ungdom kan du kontakta mottagnings- och utredningsavdelningen på telefon 0525-180 00 för att diskutera din oro och få hjälp, råd eller stöd.

Efter kontorstid kan du ringa socialjouren.

Socialjour - ring 0522-69 74 44

under nedanstående tider

måndag–torsdag, klockan 16.00–23.00

fredag, klockan 15.00–02.00

lördag, klockan 16.00–02.00

söndag, klockan 16.00–23.00

Övrig tid nås socialjouren via polisen - ring 112

Nödnummer 112

Nödnumret 112 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ringer man om man är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång av ambulans, brandkår eller polis eller nå socialjouren.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Bris- Barnes rätt i samhället

Till Bris Barnens hjälptelefon Öppnas i nytt fönster. kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Telefon 116 111.

Till  Bris vuxentelefon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du som förälder ringa om du har frågor eller oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Telefon 077-150 50 50.

Röda korset jourhavande kompis

Röda Korsets jourhavande kompis, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst.

UMO

UMO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor eller om man har oro kring om kroppen, sex, alkohol och droger, hälsa, relationer och mycket annat. Telefon 020-222 444.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Telefon 020-50 50 50.

Västsvensk portal om våld i nära relationer

Västsvensk portal om våld i nära relationer - för yrkesverksamma och utsatta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här finner du verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer.

Kristeam

POSOM-gruppen (Psykologiskt och Socialt Omhändertagande) är ett kristeam som utgör kommunens resurs för krisstöd till drabbade och anhöriga vid större olyckor och katastrofer. POSOM larmas enbart in när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Endast räddningsledare eller kommunledning kan larma in POSOM.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren Öppnas i nytt fönster. är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Telefon 0720-44 45 93 (lokalt), 116 006 (nationellt)

Polisen

Polisens telefonnummer 114 14 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är till för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan.

Barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp kan du vända dig till sjukvårdsrådgivningen för att få råd och hänvisning till rätt vårdmottagning när så behövs. Barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan man nå via regionens hemsida. Telefon 1177.

Vuxenpsykiatrisk akutmottagning

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp kan du vända dig till sjukvårdsrådgivningen för att få råd och hänvisning till rätt vårdmottagning när så behövs. Vuxenpsykiatrisk akutmottagning 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan man nå via regiones hemsida. Telefon 1177.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede