Stiftelser och fonder

Ansökan om utdelning ur stiftelse skickas till: handläggande nämnd, Tanums kommun, 457 81 Tanumshede. Mer information om de olika stiftelserna får du från respektive kontaktperson. Förvaltning av fondernas medel ansvarar ekonomikontoret för.

Är du intresserad av att skänka pengar till någon av fonderna/stiftelserna så kan detta göras på kommunens bankgiro 429-8634 och märkas med fondens/stiftelsens namn.

Omsorgsnämndens fonder

Omsorgsnämnden handlägger nedanstående fonder. Kontaktperson är Sara Weststrand, 0525-182 79.

Här kan du göra din ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fond

Ändamål

Stiftelsen Omsorgsnämndens Samfonden

Till behövande i Tanums kommun

Stiftelsen Thorén Hanssons donation

Smyckning och prydnad av Kalkåsliden

Stiftelsen John Hultbergs legat

Till de handikappades bästa inom Tanums kyrkoområde

Stiftelsen Viktor Burmans fond

Julklappar till pensionärerna på Östanvind

Stiftelsen Einar Kristianssons fond

Julklappar till pensionärerna på Östanvind

Stiftelsen Falk-Löfdals donationsfond

För pensionärernas trevnad och bästa på Åldersro

Stiftelsen Syskonen Olssons donationsfond

I första hand till släktingar, i andra han till behövande inom Lurs församling

Stiftelsen Hilda Larssons fond

Julgåvor till gamla och ensamma inom Tanums socken

Stiftelsen Klara Karlssons fond

För omsorg av sjuka i hemmet

Stiftelsen Elin och John Petterssons Blindfond

Till blinda som hjälp till utbildning eller uppehälle

Stiftelsen Olga & Carl-Axel Erikssons fond för gamla i Fjällbacka

Nytta och nöje för äldre i Fjällbacka

 

Kommunstyrelsens fonder

Kommunstyrelsen handlägger nedanstående fonder.

Hans Schub, 070-559 29 25, är kontaktperson för Åke och Nancy Bergquists Donationsfond.

Marie-Louise Andrésen, 0525-181 07, är kontaktperson för Stiftelsen ET Johanssons fond och Tanums Sockemagasinfond.

Malin Zetterman, 0525-181 21, är kontaktperson för Lars Falks idrottsfond.

Fond

Ändamål

Åke och Nancy Bergquists Donationsfond

Till välgörande, främst sociala, ändamål i Fjällbacka tätort

Stiftelsen ET Johanssons fond

Kommunens utgifter

Stiftelsen Lars Falks idrottsfond

Till Fjällbacka IK att användas till priser, tävlingar mm

Stiftelsen Tanums Sockenmagasinfond

Mantalskrivna elever som avslutat sin utbildning vid lantbruksskolor eller lanthushållsskolor

 

Barn- och utbildningsnämndens fonder

Nedanstående fonder handläggs av barn- och utbildningsförvaltningen.

Öyvind Höiberg, 0525-182 25, är kontaktperson för Stiftelsen Grundskolans samfond.

Pia Norgren, 0525-180 00, är kontaktpersoner för Arne Joelssons minnesfond.

Fond

Ändamål

Stiftelsen Grundskolans Samfond

Belöning, stipendier, studieresor, skolresor mm

Arne Joelssons minnesfond

Främja barn och ungdomars fostran för att de ur gemensam idrottslig kamp och andra aktiviteter av opolitisk natur ska få uppleva solidaritet och kamratskap.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Ekonomiavdelningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede