Vad gör en god man eller förvaltare?

God man

Personer som på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, kan av tingsrätten få utsett en god man.

I gode mannens uppdrag kan ingå att sköta huvudmannens ekonomi, att bevaka dennes rättigheter och sörja för att han/hon får god vård och omsorg.

Reglerna för god man finns i 11 kap 4 § Föräldrabalken.

Förvaltare

Om godmanskap inte är tillräckligt kan förvaltare utses för en person som är ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Förvaltaren har ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Förvaltare behöver inte inhämta den enskildes samtycke till rättshandlingar.

Reglerna för förvaltare finns under 11 kap 7 § Föräldrabalken.

Intresseförening

En intresseförening för gode män och förvaltare finns som stöttar gode män i uppdraget med aktuell information, föreläsningar, studiecirklar med mera.

Bohusläns God mans och Förvaltarförening nås via Lena Deras, 070-341 19 01.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Överförmyndare

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede