Tillsyn, kontroll, överförmyndare

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet som främst styrs av kommunallagen.

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över ställföreträdarna; förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom eller henne.

Kontrollen sker genom de förteckningar, årsräkningar och sluträkningar som ställföreträdarna lämnar till överförmyndaren.

Tillsyn över överförmyndaren

Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndaren. Länsstyrelsen kontrollerar att överförmyndaren följer gällande lagar och bestämmelser och att handläggningen sker på ett rättssäkert och korrekt sätt.

Riksdagens ombudsmän (JO) är valda för att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer lagar och andra författningar i sin verksamhet.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Överförmyndare

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede