Juridisk hjälp, Notarius Publicus

Kommunen erbjuder juridisk rådgivning inom konsumentvägledning och familjerätt.

Tjänstemän i andra kommunala verksamheter kan hjälpa till i begränsad omfattning i samband med dina ärenden.

Notarius Publicus i Tanum

Notarius Publicus är en person som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. Det är länsstyrelsen som utser Notarius Publicus.

Notarius Publicus främsta uppgifter är att hjälpa allmänheten med bland annat:

 • bestyrka namnunderskrifter.
 • kontrollera lottdragningar.
 • vara med som vittne när förvaringsrum tillsluts eller öppnas.
 • vara med som vittne när förseglingar sätts på eller bryts.
 • efter en kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser.
 • bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa åtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.
 • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel) som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Kontakt Notarius Publicus för Tanums kommun

Jacob Ceder
Edsgatan 20 A
462 33 Vänersborg
notariuspublicusvbg@gmail.com

Besöksadress (enligt tidsbokning)
Åmåls Stadshus
Kungsgatan 24 i Åmål
0707-32 26 81

På länsstyrelsens hemsida finns mer information om Notarius Publicus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och vilka som är utsedda och kan utföra uppdrag i hela länet.

Portal till svensk rättsinformation

Lagrummet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. På lagrummet.se hittar du rättsinformation hos:

 • regeringen
 • riksdagen
 • högre domstolar
 • statliga myndigheter.

Du hittar även en del internationell information.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede