Trygghetslarm – hur fungerar det i Tanums kommun?

Vad är trygghetslarm?

— För att öka tryggheten för den som bor i sitt eget hem finns möjlighet att ansöka om ett trygghetslarm. Om man har ett trygghetslarm kommer man snabbt i kontakt med personal via en larmcentral om man skulle råka ut för en oförutsedd händelse. Larmet sänds via en digitalbox som även fungerar likt en telefon och man larmar med en larmknapp (sändare) som man vanligtvis har runt handleden eller halsen. 

Hur säkert är trygghetslarm?

—  I Tanum finns cirka 280 personer som har trygghetslarm. En gång varje dygn testas larmet så att man vet att det fungerar. Det sker automatiskt. Även själva larmknappen testas automatiskt mot trygghetstelefonen. Om ett larm inte visar sig fungera, tar personalen så snart som möjligt kontakt (via hembesök eller på annat sätt) för att se vad som är fel och åtgärda felet. Åtgärden kan innebära att larmenheter, knappar etc byts ut vid behov.

Vid fel på telefonnät och internet finns en rutin där vi utifrån en prioritering stegvis tar kontakt eller utför extra tillsyner beroende på behov.

Vad krävs för att larmet ska fungera?

— För att larmet ska fungera krävs ett väl fungerande telenät. Problem kan uppstå om till exempel telefonnätet har dålig täckning eller om telenätet slås ut exempelvis vid extremt oväder, storm, etcetera.

Vid fel på telefonnät eller internet, finns en rutin där vi utifrån en prioritering stegvis tar kontakt eller utför extra tillsyner beroende på behov.

De nya digitala larmen är ett modernare och säkrare trygghetslarm. Larmet är inte beroende av en fast (analog telefonledning eller abonnemang). Det innebär att larmet fungerar även om din telefonledning är trasig.

Vilka för- och nackdelar innebär den nya teletekniken och hur påverkar det trygghetslarmen? 

— Ett larm med den nya tekniken fungerar även om det är strömavbrott. De skickar ut rapporter om att larmkedjan inte fungerar korrekt, om det blir ett tekniskt fel eller om larmet inte har täckning. Det är en tätare kontroll på att larmet fungerar. I samtliga nya digitala larm kommer det att inkluderas ett SIM-kort med roaming. Det innebär att trygghetslarmet inte har någonting att göra med den egna telefonin.

Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan kommunen och telefon-/internetoperatören?

— Vi är beroende av varandra för att larmen ska fungera optimalt. I kommunen säkerställer vi att vårdtagare med behov får larm installerade och att personen får den hjälp den behöver vid behov. Telefoni- och internetföretagen måste i sin tur säkra att telefonnät och internet är fungerande, så alla larm når fram till kommunens larmcentral, och snabbt vidta åtgärder om så inte är fallet. 

Vilket ansvar tar Tanums kommun för att brukare och anhöriga ska känna sig säkra med trygghetslarm?

— Vi kan givetvis inte ge några garantier – ett fungerande telefonnät och internet är till exempel inte något vi kan råda över, men med den erfarenhet och de rutiner vi har upprättade, kan Tanumsborna känna sig trygga med larmfunktionen och den omsorg vi dagligen ger. 

Hur ser utvecklingen av trygghetslarm ut?

— Behovet ökar. Vi blir fler äldre i samhället och fler äldre kan bo kvar längre i sina hem. Fler tekniska lösningar utvecklas och det finns stort intresse för dessa.

Hur gör man om man är intresserad av att få ett trygghetslarm?

— Trygghetslarm är ett behovsprövat stöd. I Tanum är det omsorgsförvaltningens biståndsavdelning som beviljar trygghetslarm. Ansökningsblankett finns på hemsidan eller så kontaktar man biståndsenheten för hjälp.

För mer information om trygghetslarm, kontakta gärna

mottagnings- och utredningsavdelningen

Biståndshandläggare telefon 0525-180 00

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede